Five ways to improve my bedtime

20140720-122513-44713074.jpg

I have not finished Arianna Huffington’s “Thrive” yet. But I am so hooked. The description of the job culture is very spot on. The more you work, and the later you work, the better. The later in the evening you respond to emails, the better employee you are. This is not a thing in just some bad work places, it is the culture in the western world. But the thing about culture and norms is that we, who live with them, can also change them. It is time to change the definition of success.

The vacation always brings new and fresh energy. When I get disconnected from my inbox I also start to see things from another perspective, which often feels very, very good. From this summer weeks, with inspiration from “Thrive”, I have decided to change some habits of mine, regarding my sleep (and one about my inbox).

“By sleeping more we, in face, become more competent and in control of our lives. It gives new meaning to the old canard of women sleeping our way to the top. Women have already broken glass ceilings in Congress, space travel, sports, business, and the media – imagine what we can do when we’re all fully awake”.

I will from now on charge my phone far from the bed – I have slept with my phone in the bed for more than one decade. That really is horrible. When I can’t fall asleep, I pick it up and scroll through Twitter and Instagram one more time. But it doesn’t make me more relaxed. I feel more stressed with the online world next to my pillow. Therefor, I will charge the phone on the other side of the room. Bedtime means relaxation, not scrolling.

I will buy a clock without a display – research found that the body’s production of melantonin, which helps us get tired, are decreasing with displays around us. I am now looking for a classic alarm clock without a display, for a more harmonic sleep and awakening.

Bedtime is scheduled– this one is actually my strongest point, but I need to keep it on the list not to forget. Bedtime is my most important appointment of the day. 30 minutes before I need to be sleeping to get my hours, I should be in bed. Without the phone. A book is completely fine though.

Hours without screens – I did a challenge for one week last year to stay away from screens before and after sleep. And it was actually very nice, but of course hard. But I will try to do this for a week now and then. It means, not checking the phone until I leave the home in the morning, and turn off all screens by 9 PM. It is about being totally relaxed when I actually go to bed, and not to rush in to the stress directly in the morning.

Meditation and diary – two ways to keep my mind straight and, hopefully, find out what really is important in life. There is nothing wrong to be distracted and have fast thoughts, but it is healthy to be able to catch the thought and go back to where your mind is needed.

Turn off notices for emails – I think I already have written about this earlier, but no, I didn’t turn them off. But I will try once again when I’m back at the office. No more notifications on the screen for emails. And when I sit by the computer, I will check the inbox once every hour to be able to get things done in between.

When I am working, I want to be as productive as possible. But I also want to be able to relax when I am not. Sleep and focus will be my guiding stars this fall.

Jag har inte helt läst ut Arianna Huffingtons “Thrive”. Men jag gillar den verkligen! Beskrivningarna av vår jobbkultur är väldigt träffande; ju mer du arbetar, och desto senare du arbetar, desto bättre. Ju senare på kvällen du svarar på e-mail, desto bättre medarbetare är du. Det här är inte en kultur som finns på några enskilda arbetsplater, det är en kultur i hela västvärlden. Men det fina med kulturer och normer är att vi, som faktiskt lever mitt i dem, också kan ändra den. Det är dags att ändra definitionen av framgång.

Semestern ger mig alltid ny energy och något klarare tankar. När jag kommer bort från e-posten börjar jag också se saker från andra håll, vilket oftast känns väldigt skönt och bra. De här sommarveckora har get mig nya insikter, med inspiration från “Trive”. Jag har bestämt mig att ändra några av mina vanor, som rör min sömn (och en som handlar om min e-mail).

“By sleeping more we, in face, become more competent and in control of our lives. It gives new meaning to the old canard of women sleeping our way to the top. Women have already broken glass ceilings in Congress, space travel, sports, business, and the media – imagine what we can do when we’re all fully awake”.

Ladda telefonen långt från sängen – jag har sovit med telefonen I sängen I mer än ett decennium. Det är verkligen hemskt när jag börjar tänka på det! När jag inte kan somna, tar jag upp den och kollar igenom Twitter och Instagram en gång till. Det gör mig ju knappast mer avslappnad… Jag känner mig ofta stressed av att ha hela online-världen précis vid mitt huvud. Därför har jag bestämt mig för att ladda telefonen på en annan plats än I sängen. Läggdags betyder avslappning, inte tid för mina flöden.

Väckarklocka utan display – foskning visar att kroppen producerar mindre melantonin, som gör att kroppen slappnar av, när vi har skärmar runt oss. Därför har jag bestämt mig för att köpa en väckarklocka utan digital display. Både för en mer harmonisk sömn och ett bättre uppvaknande.

Läggdags är en utsatt tid – det här är jag redan ganska duktig på, men den måste fortsätta finnas med på listan så den inte gloms bort. Att gå och lägga mig är min viktigast tid att passa på hela dagen. 30 minuter innan jag ska sova, ska jag ligga I sängen. Utan telefonen. En bok är dock helt okej.

Timmar utan skärmar – jag gjorde en utmaning för något år sedan som handlade om hålla sig borta från skärmar fore och efter nattsömnen. Det var väldigt skön, men var så klart svårt I början. Jag kommer göra det här en vecka nu och då eftersom jag upplevde att jag blev mycket mer avslappnad av det. Det handlar om att stänga av tv:n, datorn, iPaden och sluta blippa på telefonen klockan 21 och på morgonen inte kola något flöde innan jag lämnar hemmet.

Meditation och dagbok – två sätt att hålla ordning på tankarna och tydligare komma till insikt med vad som på riktigt är viktigt för mig. Det är inget fel på att bli distraherad eller vara flyktig I tankarna, men det är nyttigt att kunna fånga in tankarna igen och fokusera.

Stäng av notifikationer för e-mail – Jag tror jag skrivit om det här tidigare, men nej, jag gjorde det inte då. Jag ska försöka igen när jag kommer tillbaka från semestern. Jag vill inte få några notifikationer på datorskärmen (har inga redan nu på telefonen, jag skulle bli tokig!). Och när jag sitter vid min dator ska jag bara kolla mailen en gång I timmen, för att jag ska ha möjlighet att fokusera och få saker ordentligt gjorda utan att bli störd.

När jag jobbar vill jag vara så produktiv som möjligt. Men jag vill också kunna slappna av när jag inte jobbar. Sömn och focus blir mina ledstjärnor den här hösten.

Comments
One Response to “Five ways to improve my bedtime”
  1. Sandra says:

    Kanske också borde läsa den, för det låter som att det finns en hel del smarta tankar i den!

Leave A Comment