What really defines you?

I found a bunch of links that I want to share with you. And they all had one thing in common; they are all about equality and gender! Some of them are in Swedish though.

Sheryl Sandberg about what has heppend since her Ted Talk 2010 and after her book was released one year ago and what we should do now. It is always good to get an international perspective on this questions since it is big differences between Sweden and USA, for example. (I have written about Sandberg before as well).

The Swedish government will release an investigation about men and equality. On that topic, and masculinity, is this clip from The Representation Project. What are we really doing to our boys, that are becoming men and eventually fathers?

And I wrap it up with a brilliant blog post from Nina Åkestam, writer and PhD student at Stockholms School of Economics. Swedish women’s demands for equal rights are not a luxury problem! “There are people with worse problems” is never an acceptable argument in any discussion at all.

I wish that 2014 will become the year when we all start to see every person as an individual with strengths and weaknesses from their personality and not their gender. That would benefit both men and women. What really defines you? Is your gender the best way to describe yourself?

Idag sprang jag på flera länkar som jag vill dela med mig av. Deras gemensamma nämnare är jämställdhet och genus.

På den översta filmen berättar Sheryl Sandberg om sitt Ted talk som hon höll 2010, vad som har hänt sedan dess och efter att hennes bok publicerades förra året. Det är alltid intressant att få ett internationellt perspektiv när det gäller genus, det är trots allt stora skillnader mellan olika länder.

Sveriges regering kommer i februari släppa en utredning om män och jämställdhet, vilken DN idag skrev om idag. Och på tal om det, och maskulinitet, vill jag tipsa om det andra klippet. Vad är det vi egentligen gör med våra pojkar, som ska bli framtidens män och så småningom pappor?

Sist men inte minst vill jag lyfta Nina Åkestams briljanta blogpost. Att svenska kvinnor kräver lika rättigheter och ljus på jämställdhetsproblem är inget i-landsproblem! “Det finns de som har det värre” är aldrig ett godtagbart argument, oavsett diskussion.

Jag önskar att 2014 blir året så vi börjar se varje person som en individ, med styrkor och svagheter  utifrån deras personlighet, inte kön. Det skulle gynna både män och kvinnor. Vad definierar egentligen dig? Är ditt kön det bästa sättet att beskriva hur du är?

Leave A Comment