To see Monica Lewinsky stand up for herself like this is inspirational in so many ways. And I totally agree with her, we are all responsible for the online culture we have today where public shaming is the most expensive content. We can’t blame others, we all need to change our behaviour. Nothing will ever become any better with out a massive change. We have to remember, and believe, that we can show the industry that we want something else.

I will tell you more about how I do that in another post :)

I found a bunch of links that I want to share with you. And they all had one thing in common; they are all about equality and gender! Some of them are in Swedish though.

Sheryl Sandberg about what has heppend since her Ted Talk 2010 and after her book was released one year ago and what we should do now. It is always good to get an international perspective on this questions since it is big differences between Sweden and USA, for example. (I have written about Sandberg before as well).

The Swedish government will release an investigation about men and equality. On that topic, and masculinity, is this clip from The Representation Project. What are we really doing to our boys, that are becoming men and eventually fathers?

And I wrap it up with a brilliant blog post from Nina Åkestam, writer and PhD student at Stockholms School of Economics. Swedish women’s demands for equal rights are not a luxury problem! “There are people with worse problems” is never an acceptable argument in any discussion at all.

I wish that 2014 will become the year when we all start to see every person as an individual with strengths and weaknesses from their personality and not their gender. That would benefit both men and women. What really defines you? Is your gender the best way to describe yourself?

Idag sprang jag på flera länkar som jag vill dela med mig av. Deras gemensamma nämnare är jämställdhet och genus.

På den översta filmen berättar Sheryl Sandberg om sitt Ted talk som hon höll 2010, vad som har hänt sedan dess och efter att hennes bok publicerades förra året. Det är alltid intressant att få ett internationellt perspektiv när det gäller genus, det är trots allt stora skillnader mellan olika länder.

Sveriges regering kommer i februari släppa en utredning om män och jämställdhet, vilken DN idag skrev om idag. Och på tal om det, och maskulinitet, vill jag tipsa om det andra klippet. Vad är det vi egentligen gör med våra pojkar, som ska bli framtidens män och så småningom pappor?

Sist men inte minst vill jag lyfta Nina Åkestams briljanta blogpost. Att svenska kvinnor kräver lika rättigheter och ljus på jämställdhetsproblem är inget i-landsproblem! “Det finns de som har det värre” är aldrig ett godtagbart argument, oavsett diskussion.

Jag önskar att 2014 blir året så vi börjar se varje person som en individ, med styrkor och svagheter  utifrån deras personlighet, inte kön. Det skulle gynna både män och kvinnor. Vad definierar egentligen dig? Är ditt kön det bästa sättet att beskriva hur du är?

En av de bra sakerna med att pendla en bit på morgonen, och då inte köra bil, är att jag plöjer en del TED talks i omgångar. Idag sprang jag på det här lysande talket med Dambisa Moyo, om växande tillväxt, demokrati och politiska rättigheter.

Jag skriver inte mer om mina tankar, mer än att jag blev både inspirerad och fick flera aha-moments. Fantastisk start på dagen! Kolla nu!

One of the best things with long metro travels to work everyday is that I watch lots of TED talks now and then. Today, I found this amazing talk with Dambisa Moyo talking about growing economics, democracy and political rights.

I will not write more about my thoughts, than the fact that I was very inspired and had several aha moments. A really good start of the day! You should also watch it now!

20130804-152117
Sommarläsning/Summer reading.

När jag var liten gjorde jag så egna tidningar. Hela tiden. Från att jag var typ fem. Jag ville skriva för att beröra och berätta om viktiga saker. När vi fick vår första dator hem och vi hade gamla Illustrator på gjorde jag klädkataloger. Mamma fick beställa på fina beställningsformulär. Och självklart hade jag gjort säljande textstycken till varje plagg. När jag blev ännu äldre började jag och en kompis göra en tidning tillsammans och vi hade ett arbetsschema som rullade, en skulle skriva och en ordna bilder.

Någonstans i den här tidningssvängen minns jag att jag skrev ut “Chef: Jenny” på insidan av en tidnings omslag. Detta skrattades det gott åt i familjen. Jag har själv berättat det senare och tryckt ner tioåriga mig själv. Nu i efterhand kan jag undra hur de vuxna hade reagerat om det var ett pojknamn efter “Chef”. Att män, och till och med pojkar, tar för sig är så naturligt. När flickor vill stå upp och göra sin röst hörd blir det lätt lite obekvämt.

Jag har så länge jag kan minnas strävat efter att leda på något sätt. Och nu när jag skriver det känner jag att jag knappt vågar, att jag nästan skäms. Vad jag skulle göra om jag inte vore rädd? Jag kan börja med att erkänna min dröm.

Just nu läser jag “Lean In” av Sheryl Sandberg, COO på Facebook, om “Woman, work, and the will to lead”. Jag har hittills bara läst två kapitel men det är så mycket igenkänning och jag mest nickar hela tiden. Jag rekommenderar den varmt. Och för tre år sedan gjorde hon ett TED-talk som är riktigt bra om hur de kvinnor som vill fortsätta jobba, med familj, ska kunna göra det.

When I was a kid, I made my own newspapers. All the time, from the age of fiveish. I wanted to write to touch make people, to tell about important things. When we got our first computer home, we hade an old version of Illustrator on it, and I started to create cloth catalogues for mail order. My mother had to order on nice order forms and I had made small copy writed pieces about every garnment, of course. When I was a bit older, me and a friend started to make a paper and we had a working schedule. One of us wrote and the other one created the pictures.

Once when I created a newspaper, I put “Manager: Jenny” on inside of the cover. My family laughed about that, and I have told my friends about that as well later on, and pulled down ten year old my self. Today, I can think about and wonder, what would the reaction from the adults been if the name after “Manager” would been a boys name. The fact that men, and even boys, takes charge is very natural. But when girls do, it gets inconvenient.

As long as I can remember have I been striving to in some way lead. And now, when I actually write these words, I feel that I barely dare. I’m almost ashamed. What would I do if I wasn’t afraid? I can start with to admit my dream.

I’m now reading “Lean In” av Sheryl Sandberg, COO at Facebook, about “Woman, work, and the will to lead”. I have read two chapters, but I really recognize a lot. I really recommend it! Three years ago, Sandberg did a great TED talk on how to keep those woman that want to stay in the workforce. Inspiring! Watch it above.